FRESAS, 1000 GRAMOS

Fresas mixtas, kilo.

Mixed strawberries, kilo

4.500,00 CRC